Undersökningsföretaget Origo har undersökt svenskarnas medvetenhet kring corona-viruset och tilltron till sjukvården.

1 002 i åldern 18-85 år har svarat via en riksrepresentativ webbpanel.

Resultat:

* Varannan person tycker att de har tillräcklig kunskap om corona-viruset och dess spridning.

* Fyra av tio tror inte att sjukvården är tillräckligt förberedd om coronaviruset skulle få ett större utbrott i landet.

* Varannan person har förtroende för Folkhälsomyndighetens information om viruset. Fyra av tio tycker att myndigheten har tagit sitt ansvar under utbrottet. På landsbygden är förtroendet för Folkhälsomyndigheten något lägre än resten av Sverige.

* Fyra av tio personer i Sverige är inte alls oroliga för att bli smittad av viruset och de som är minst oroade är i åldern 65-85, en av riskgrupperna.

* 15 procent planerar därför att ställa in sina resor till utlandet.

* 15 procent har köpt hem handsprit för att skydda sig mot viruset.

* 17 procent av storstadsborna handlar på sig extra varor jämfört med 9 procent i mellanstora städer.

* 19 procent av barnfamiljerna bunkrar på grund av viruset.

* 70 procent tror att corona-virusets utbredning kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen i landet.