Undersökningen visar att 37 procent har sett Kalla Faktas granskningen av SD anonyma konttorn. 3 procent av svenskarna känner inte till granskningen.

71 procent är negativa till SDs användning av anonyma konton. 7 procent är positiva.
Bland personerna som sympatiserar med SD är 23 procent positiva och 22 procent negativa.

30 procent tycker att de anonyma kontona är en anledning att bryta Tidöavtalet. Så tycker dock bara 4 procent av SDs respektive Moderaternas sympatisörer.