Pandemin ökade svenskarnas mediekonsumtion till en ny rekordnivå, enligt 2020 års Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet. Och trenden att att fler läser nyheter via Facebook är bruten.

I snitt ägnade svenskar sju timmar åt medier om dagen. Det är en ökning med en hel timme och den största ökningen som någonsin har uppmätts.

15-24-åringar lyssnade närmare nio timmar per dag.

I snitt lade svenskarna nästan två och en halv timme på ljudmedier, som strömmad musik och radio och lika mycket på rörlig bild. En timme lades på textbaserade medier som tidningar, böcker och tidskrifter och lika mycket tid på sociala nätverkstjänster.

Nordicom  noterar också ”en bred uppgång i räckvidden för professionella nyhetsmedier i samtliga åldersgrupper”, vilket vänder flerårig trend där fler har tagit del av nyheter via sociala medier, framförallt Facebook.