Det digitala distansarbetet har ökat rejält under pandemin. Arbetare i Sverige är positiva till hemmakontoret och digitala videomöten, det visar Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2020.

Andelen som arbetar hemifrån på heltid eller en majoritet av sin tid har ökat från 2 procent till 23 procent under pandemin.

83 procent svarar att det fungerat bra att arbeta hemifrån. 38 procent anger att det fungerat mycket bra. 6 procent anger att det fungerat ganska dåligt och 2 procent anser att det fungerar mycket dåligt.

81 procent anger att de kunnat genomföra majoriteten av sina arbetsuppgifter hemma.

Av de som arbetat hemifrån har 92 procent haft digitala videokonferensmöten. Endast för 14 procent var detta första gången de genomförde ett digitalt videokonferensmöte.

För 70 procent av de som arbetat hemifrån har antalet videomöten ökat.

8 procent anger att de inte haft några videomöten under sitt digitala distansarbete.

86 procent anger att det fungerat bra att genomföra digitala videkonferensmöten. 5 procent anser att det fungerat ganska dåligt.

89 procent av de som arbetat hemifrån under pandemin svarar att de vill fortsätta med hemarbete efter pandemin, åtminstone någon gång då och då.

mer om undersökningen
Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet 2020 har genomfört två mätningar under 2020 (Q1 och Q3) och består av ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret från 16 år utan övre åldersgräns. Urvalet är beställt via SPAR och Marknadsinformation i Sverige av Origo Group som anlitats för datainsamlingen.