Undersökningen är genomförd bland 1 110 svenskar i åldern 18-84 år.

Den visar att svenskarna litar mest på information från myndigheter. 82 procent litar på information från myndigheter. På andra plats, bland de angivna svarsalternativen, kommer journalister med 50 procent. Intresseorganisationer, politiker och företag kommer längre ner med runt 20 procent.
Absolut minst (1 procent) litar svenskarna på information från influerare.

Undersökningen visar också att 73 procent anser att det behövs etiska riktlinjer för influerare. 12 procent svarar nej på frågan.