Uppdraget har gått till kommunikationsbyrån Make Your Mark.

”Arbetet med att stärka vårt varumärke och utveckla vår kommunikation kommer att bli en väldigt viktig pusselbit för att nå vårt långsiktiga mål om att Sverige ska vara världsledande i skidskytte. För att nå dit krävs det att vi kommunicerar mer än internationella framgångar. Att vi kan lyfta fram att svenskt skidskytte är så mycket mer och att vi på sikt lyckas bygga in ett grundmurat engagemang för skidskytte i den svenska folksjälen”, kommenterar Rikard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet.

Uppdraget kommer att ligga på Make Your Marks kontor i Åre-Östersund. I Östersund finns en träningsarena för skidskytte.