I den senaste bokslutet, brutet i juli, ökar omsättningen från 495 000 till 804 000 kronor. Rörelseresultatet ökar från 57 till 7 036 kronor.
Efter finansiella poster vänds en förlust på -1 200 kronor till en vinst på 5 558 kronor.
 
Bolaget har en anställd. Vd Jenny Öijermark tog ut en lön på 360 500 kronor.