Jämfört med konkurrerande länder i Västeuropa befinner sig Sverige ”i det övre skiktet”, tillsammans med Norge, Belgien och Schweiz. Det framgår av en ny rapport från Facken inom industrin.
 
Rapporten visar att arbetskraftskostnaderna för en anställd inom svensk tillverkningsindustri under 2011 var 325 kronor per timme. Mellan åren 1998 och 2011 har de svenska arbetskraftskostnaderna ökat med hela 3,6 procent per år.
 
Under samma period var den genomsnittliga västeuropeiska ökningstakt 3,3 procent. Enligt rapporten är det dock Tyskland som drar ner genomsnittet, och utan landet skulle den västeuropeiska ökningen ligga på samma nivå som för Sverige.
 
Samtidigt finns det tecken som tyder ”på ett trendbrott” vad gäller Tysklands ökningstakt. Ifjol hade landet den högsta ökningstaket i Västeuropa.
 
Läs hela rapporten "Globala arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1998-2011" här.