Den första halvdagen arrangerar Svensk PR 2 februari på Moderna Museet 2023 i Stockholm. Den heter Stora PR-dagen. Ambitionen är att skapa en årlig mötesplats för pr- och kommunikationsbranschen. Temat blir framtidens pr-bransch.

 

”Stora PR-dagen är en viktig mötesplats för såväl våra medlemmar som övriga i kommunikationsbranschen för att ta del av rön, forskning och trender som kommer att prägla vårt yrkes framtid”, kommenterar Jonas Pertoft, ordförande i Svensk PR.

 

Svensk PR kommer att ta inträde för arrangemanget.

 

Den andra halvdagen arrangeras under Almedalsveckan den 30 juni.