Det är verkställande direktörerna i Svensk Fjärrvärme Ulrika Jardfeldt och Kjell Jansson i Svensk Energi som vänder sig till Anders Borg med förfrågan om att ändra lagstiftningen.
 
Ulrika Jardfeldt och Kjell Jansson menar att någon koldioxidskatt inte tas för kraftvärmeverk som ingår i EUs utsläppshandelssystem och som är industriföretag. Däremot betalar kraftvärmeverk anslutna till fjärrvärmesystem och som ägs av energibolag fortfarande koldioxidskatt.
 
De två verkställande direktörerna hävdar att de tidigare fått löfte
om skattesänkningar och att dessa löften bör fullföljas.
 
Ulrika Jardfeldt och Kjell Hansson menar att det rör sig om ett bortfall för statskassan på mellan 50 och 100 miljoner kronor om koldioxidskatten för fjärvärme skulle tas bort.
 
I sitt brev till Anders Borg menar duon att det blir inte svårare för Sverige att uppfylla sitt mål för ökad andel förnybar energi om koldioxidskatten tas bort.
 
Tonchi Percan