Det är på debattplats i Dagens Nyheter i dag som flera företrädare för miljö- och bostadsintressen, bland andra Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Sabos vd Kurt Eliasson, formulerar kritiken.
 
Enligt artikelförfattarna bedriver Svensk Energi en linje som går emot Sveriges officiella energipolitik.
 
Genom initiativet Ladda Sverige, som drog igång hösten 2011 och som syftar till att sprida kunskap om el och elanvändning samt ändra svenskarnas syn på el, uppmanar Svensk Energi sina medlemsbolag att sluta informera kunderna om hur de kan dra ner på elförbrukningen.
 
Bland annat hävdar debattörerna att branschorganisationen formulerat ett mål om att antalet så kallade ”negativa kampanjer”, det vill säga kampanjer med råd om minskad elförbrukning, ska halveras och att medlemmarna ska ta bort ”släcka lampan-tipset” från sina sajter.
 
Svensk Energi förnekar nu dock att de är emot minskad elförbrukning. Istället handlar det om att ”ge kunderna verktyg för att göra smarta och medvetna energival”. Det säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige.
 
– Vi vill ha smarta och medvetna elanvändare. Istället för den här ”spara spara”-kommunikationen, om att släcka lampor och duscha snabbt, vill vi berätta för kunderna att det bästa som de kan göra för att minska sin energianvändning är att byta till LED-lampor. En LED-lampa drar 80 procent mindre energi och det tycker vi är mycket smartare än att bara släcka lampan, säger hon.
 
Malin Thorsén tillägger att konsumenterna ”visst kan släcka lampan om det är belysning de inte har nytta och glädje av”.
 
– Det är klart att man ska använda elen så smart och effektivt som möjligt. Inget snack om det. Men det här vet ju människor redan. Vi har inte sagt att man ska brassa på och köra med allt vad de har. Vad vi vill ge våra kunder är verktyg. Vi vill inte moralisera. Istället för att säga duscha kallt och kort, så vill vi berätta hur mycket det kostar att duscha i fem minuter.
 
Men ni vill halvera så kallade ”negativa kampanjer”. Varför?
– Det där handlade bland annat om att vi hade en del kampanjer i branschen där man slog ner på andra företag istället för att prata om det som man är bra på själv. Det ger företagen kortsiktiga vinster, men är negativt för branschen. Sedan har det också funnits någon kampanj om 100 tips som saker du kan göra utan el. Det är som att Ving skulle säga till kunderna att stanna hemma på semestern.
 
Debattörerna tar också upp Svensk Energis påstående att ”tips om att släcka lampan” varken ger ”någon effekt på klimatet eller i hushållskassan”, något som de anser är helt fel.
 
Malin Thorsén säger att deras ståndpunkt bottnar i två saker.
 
– Dels är den svenska elproduktionen till 97 procent helt koldioxidneutral. Sedan är det så att om man vill göra stor nytta för klimatet så är transporterna och maten det som gör störst skillnad. Genom att ersätta fossila bränslen inom transportsektorn och därmed använda mer el i Sverige skulle göra stor nytta för inte minst luften i storstäderna i ett enda slag. El är på många sätt lösningen. Men det är som sagt klart att man ska använda elen smart och effektivt, säger hon.
 
Att Svensk Energis initiativ skulle gå på tvärs mot Energimyndigheten och Sveriges officiella energipolitik håller Malin Thorsén inte med om.
 
– De blandar ihop el och energi. Det är skillnad mellan dessa. Vi är helt för energieffektivisering, säger hon och tillägger att ”marschen ut ur oljesamhället görs medhjälp av el och fjärrvärme”.
 
– El är bara ett sätt att transportera energi och kan man göra det så smart och effektivt som möjligt så är det klart att man ska göra det. Att välja mellan en tv som drar 23 watt och en lika stor som drar 380 watt men som gör samma sak, då är det ju smartare med den som drar mindre, avslutar hon.