Svebio anser att EU har ”ett ensidigt fokus på elektrifiering håller på att byta ut ett utlandsberoende, för fossila bränslen som olja och gas”, mot ”ett starkt beroende av Mellanöstern och Ryssland, mot ett lika starkt beroende av Kina”. Med det avser Svebio solcellsteknik, batteriteknik och vindkraft.

Svebio anser att EU-kommissionen ”helt har förbigått bioenergilösningar, med undantag för biogas” trots att ”bioenergi står för 60 procent av unionens förnybara energi”. Svebio påpekar även att 95 procent av bioenergin kommer från åkermark och skogsavfall inom EU.