Valkompassen, Ung, är tänkt att ”hjälpa och inspirera elever och lärare att reflektera över partierna och diskutera viktiga samhällsfrågor”, enligt ett pressmeddelande från Svenska Dagbladets ägarkoncern Schibsted. Valkompassen är utvecklad i samarbete med nyhetsbyrå-koncernen TT och med statsvetarprofessorn Tommy Möller och journalisten Christer Isaksson.

Ung bygger som andra valkompasser på ett antal frågor som ställs och där svaren matchas mot partiernas politik. Skillnaden är att frågorna är anpassade för ungdomar.

Ung är tillgänglig via SvD Skola.