I torsdags skrällde Svenska Dagbladet med en artikel som visade hur Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni är sammanflätad med pr-konsulter och näringslivet. Vad läsarna inte fick veta var att Svenska Dagbladets reporter är sambo med en konsult med tunga uppdrag och kopplingar inom arbetarrörelsen och Socialdemokraterna.

Artikeln framställer inte Nyamko Sabuni i någon positiv dager. Det framstår som om konsulter på Nordic PA och Diplomat har ordnat hennes jobb som partiledare och att näringslivet har försett henne med politiska idéer, på uppdrag av Nordic PA.

Reportern Annie Reuterskiöld hyllades i sociala medier för avslöjandet av bland annat Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson och tankesmedjan Katalys chef Daniel Suhonen kallade på Twitter Liberalerna för ett korrupt parti och krävde Nyamko Sabunis avgång. Vad de inte visste och inte heller SvDs övriga läsare är att Annie Reuterskiöld är sambo med Jacob Ohlsson som har jobbat som chef för Socialdemokraternas kommunikationsbyrå Studio 68 som har hjälpt Socialdemokraterna i tre val. Han är också grundare av byrån Reform Act som jobbar med flera aktörer inom arbetarrörelsen som fackförbundet IF Metall, som stöttar Socialdemokraterna.

Dagens Opinion har under dagen försökt prata med Svenska Dagbladets chefredaktör Anna Careborg om saken. Hon har inte velat ta frågorna via telefon utan bett om att få frågorna via mejl. Hon och kommunikationsavdelningen på SvD vill  inte ge rakt besked på vem som egentligen ha skrivit svaren.

Här kommer frågorna som Dagens Opinion ställde och därefter svaren som Anna Careborg mejlade tillbaka.

1. Er journalist Annie Reuterskiölds sambo heter Jacob Ohlsson och har jobbat som chef för Socialdemokraternas kommunikationsbyrå Studio 68 som har hjälpt Socialdemokraterna i tre val. Han är också grundare av byrån Reform Act som jobbar med flera aktörer inom arbetarrörelsen som Unionen och IF Metall, som stöttar Socialdemokraterna. Kände ni till detta?

2. Socialdemokraterna/arbetarrörelsen, som Annie Reuterskiölds sambo jobbar för, har ju ett uppenbart intresse av att skjuta Nyamko Sabuni i sank, då hon har öppnat för att lämna Januariöverenskommelsen. Att peta ut ett borgerligt parti ur riksdagen är också av ett uppenbart intresse för Socialdemokraterna/Arbetarrörelsen. Det kan ju uppstå funderingar om er artikel om Nyamko Sabuni är en del av en orkestrerad kampanj. Hur ser du på det?

3. I transparensens tecken, borde era läsare ha upplysts om er reporters nära koppling till Jacob Ohlsson?

 

Svar från Anna Careborg via mejl:

”Innan vi publicerar granskningar på SvD sker det alltid ett omfattande arbete där varje uppgift kritiskt granskas i flera led och av flera erfarna medarbetare på redaktionen – reporter, redaktör och ansvarig utgivare.

Vi som granskar måste alltid kunna vara beredda på att granskas själva, och vi har därför rutiner för att säkerställa att det vi publicerar är sakligt och relevant. I det ingår självfallet också att se över eventuella intressekonflikter och om det kan påverka arbetet – en politisk reporter kan till exempel inte själv vara engagerad i ett parti. I det här fallet har vi noga följt våra rutiner och vi har än så länge inga signaler om några faktafel i publiceringarna.

Det är anmärkningsvärt att det nu uppstår försök att misstänkliggöra budbäraren, snarare än att diskutera innehållet i granskningen. Hur lobbyister är med och formar politiken är ett angeläget ämne för journalistiken och jag följer med stort intresse den debatt som publiceringen lett till. Det är vår ambition att fortsätta den här granskningen, det är också därför vi ber om tips som kan leda till att vi kan berätta mer om lobbying och partier för våra läsare – oavsett vilket parti eller vilken politik det rör”.

Rolf van den Brink

(Efter påpekande har vi lyft bort Unionen som exempel på kund som Reform Act jobbar med. Förbundet anser sig vara en del av ”tjänstemannarörelsen” snarare än ”arbetarrörelsen”. /red.)