Den norska stiftelsen Tinius, som är majoritetsägare i Svenska Dagbladet, köper ut resterande delägare. Bland annat Moderaterna.

Det handlar inte om några stora aktieposter, totalt 0,6 procent som  stiftelsen Tinius köper loss från de tre minoritetsägarna, Stiftelsen Svenska Dagbladet, Högerns Förvaltnings AB och NWT-Gruppen AB. Men:

”Köpet är marginellt när det gäller storleken men har en symbolisk betydelse”, kommenterar Stiftelsen Tinius vd Kjersti Løken Stavrum.

De tre minoritetsägarna har haft inflytande över hur SvDs ledarsida drivs och vem som ska leda jobbet. Hur det blir med den saken framöver återstår att se:

”SvDs ägare förstår värdet av den röst som SvDs ledarsida utgör i samhällsdebatten och har visat att de värnar den tradition vi förvaltar och utvecklar. Trovärdigheten i hållningen ’obunden moderat’ byggs både varje dag och över tid, men nu kan vi också säga att vi till 100 procent också är det i ekonomiska termer” kommenterar Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.

Även om det är små aktieposter som växlas rör det sig dock mångmiljonbelopp.