Rädda Barnen har letat efter en ny generalsekreterare sedan i somras. Ny byter organisationen sin rekryteringskonsult.

”Vår tidigare generalsekreterare avslutade sitt uppdrag på Rädda Barnen i samband med vårt riksmöte i slutet av september. Då valdes också flera nya ledamöter till vår riksstyrelse, och nya representanter utsågs till vår rekryteringsgrupp som arbetar aktivt med rekryteringen av ny generalsekreterare”, berättar Rädda Barnens hr-chef Anna Nordström, via mejl.

Arbetet påbörjade under sommaren, då tjänsten utannonserades och ett samarbete med ett rekryteringsbolag initierades.

Hur svårt brukar det vara generellt att hitta en ny generalsekreterare?
”Jag har inte tidigare rekryterat generalsekreterare, frågan kan sannolikt bättre besvaras av rekryteringskonsulter.  Det är ett mycket viktigt uppdrag och för att lyckas i rollen behövs bred kompetens med förståelse från olika sektorer och både nationell och internationell erfarenhet.”

Rädda Barnen började med att jobba med företaget Michaël Berglund AB under rekryteringen men nu har det skett en förändring.

 Vad har hänt?
”Vi har valt att ge uppdraget att hjälpa oss i denna process till Novare som också framgångsrikt har rekryterat generalsekreterare inom ideell sektor.”