LO Mediehus ägs av LO samt sju LO-förbund och ger ut respektive förbunds medlemstidning såsom Arbetet och Kommunalarbetaren. Under 2021 minskade bolagets omsättning med 1,2 procent till 119 miljoner kronor. Intäkterna kommer från annonser, prenumerationer och tillskott från ägarna. Annonsintäkterna ökade med 1,2 miljoner, vilket i stort kompenserade ett tapp under 2020.
Likväl minskade rörelseresultatet med 27 procent till 5,1 miljoner kronor.
Personalkostnaden ökade med 8,7 procent till 48 miljoner kronor.
Antalet anställda ökade med en till 50.