Under räkenskapsåret 2022 fusionerade kvällstidningarna Kvällposten, GT och Expressen med livsstilstidningarna inom Lifestyle i bolaget Expressen Lifestyle som kom upp i en omsättning på 1,62 miljarder kronor.
Rörelseresultatet landade på 31 miljoner kronor. Det kan jämföras med 71 miljoner kronor i totalt rörelseresultat för de ingående bolagen.
Minskningen förklaras med minskad försäljning av lösnummer och prenumerationer, samt höjda priser på papper.

Kvällstidningarna: Expressen, GT och Kvällsposten minskade sin rörelsevinst från 88 till 4 miljoner kronor.