Rapporten går igenom olika forskningsresultat om vad som hjälper mot arbetslöshet och kommer fram till följande:
* Det är viktigt med arbetsförmedlings stöd, rådgivning och kontroll.
* Arbetsmarknadsutbildningen fungerar bättre i dag och leder oftare till jobb än på 90-talet. Det kan förklaras av färre platser och högre träffsäkerhet.
* Subventionerade anställningar leder till arbete. Personer som får jobb via arbeten där lönerna subventioneras får fortare fast arbete än öppet arbetslösa.
* Obligatoriska program som Fas 3 kan ha en avskräckande effekt, men mest för arbetslösa som egentligen har möjligheter att få jobb.
* Kompletterande aktörer, som jobbcoacher, minskar inte arbetslösheten, så vitt forskningen känner till.