Suzanne Sandler är vd på Styrelseakademin, en ideell förening som omsätter runt 10 miljoner kronor och har 4 500 medlemmar med särskilt intresse för styrelse och ägarfrågor. Hon berättar att föreningen har haft svårt att komma ut med sina styrelseutbildningar bland kommunerna.
– Vi har tagit fram en ny certifieringsutbildning som är anpassad för kommunala bolag. Det är ganska svårt att komma ut, utom hos vissa kommuner som Helsingborg som har utbildat alla. Andra kommuner går det inte ens att få tag i.
Det tycks som om kommunerna inte ser på styrelseutnämningar till kommunala bolag som något högprioriterat.
– Det är inte alltid man bryr sig om vilka som rekryteras till en styrelse. Politisk färg och inte kompetens kan vara avgörande. Det innebär att kommunala bolag blir mer vd-styrda. Det ställer krav på vd att kunna jobba utan hjälp av en styrelse.
Men kommunerna skulle ha mycket att vinna på att driva sina bolag med professione
– Det blir extremt mycket bättre om det finns en professionell styrelse.

Kan det inte vara en kostnadsfråga, en professionell styrelse kanske kostar kommunerna mer?
– Det är ingen som använt det som argument. Jag skulle inte tro att det är så. Jag tror kommunerna vill ha de som bäst kan driva bolagen. Då ska styrelsen också ha rimligt betalt.