Det inneär att Sture Nordh slutar den 9 maj 2011.

– Han tycker det är dags för nya krafter att ta vid, säger Kerstin Olsson, TCOs presschef.

TCOs 16 förbund ska fram till dess att kongressen hålls ha bestämt vem som ska bli ny ordförande. 
 
Under Sture Nordhs ledning har TCO:
1. Myntat begreppet"livspusslet".
2. Drivit att männsikor behöver återkommande utbildning under livets gång eftersom arbetslivet hela tiden förändras.
3. Kartlagt utsorteringen i arbetslivet. TCO anser att arbetslivet sorerar ut arbetare som inte presterar på toppnivå och att det sker både i låg och högkonjunktur.
4. Agerat riktkarl i skattefrågan genom att lägga sig i mitten vid skattereformer.