Studiefrämjandet ska fram en ny nationell varumärkesplattform. Sju byråer fick chansen i en pitch.

Uppdraget gick till Westander.

”Uppdraget är specifikt och avgränsat att omfatta stöttning under processen att ta fram ett förslag till ny nationell varumärkesplattform. Vi leder dock processen själva och har andra leverantörer inblandade, såsom t ex grafiska formgivare och undersökningsföretag”, berättar Theo Hammar, kommunikationschef för Studiefrämjandet, i ett mejl.

Hur gick upphandlingen till?

”Vi bad att få träffa sju utvalda byråer och översände en förenklad brief inför ett fysiskt möte där vi utvecklade våra behov , varefter vi bad byråerna beskriva hur deras förslag på process såg ut, samt en grovt uppskattad prislapp. Efter mötena valde vi ut två byråer som vi träffade igen varefter beslut fattades i Studiefrämjandets ledningsgrupp utifrån en rad parametrar.”

Varför valde ni Westander?
”Westander hade förslag på bäst process för ändamålet samt mest erfarenhet av den något speciella utmaningen att bedriva utveckling och förändring i en stor ideell förening.”

Från Westander deltar Sofie Ek, kundansvarig konsult och Johan Lindahl, pr-konsult i arbetet.