Universum, som bland annat erbjuder, kommunikation, konsumentinsikt och marknadsundersökningar samt mediekanaler med bäring på studenter, lyckades hållas en omsättning på över 200 miljoner kronor också under finanskrisens år 2009.

Omsättningen i koncernen, Universum Group, minskade med 13 procent till 202 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från 34 till 25 miljoner kronor. Personalstyrkan minskade från 178 till 172 anställda. Personalkostnaden minskade från 102 till 91 miljoner kronor, men är fortsatt den största utgiftsposten för Universum.

Universum driver bolag i Europa, USA och Asien.
Universum grundades av Lars-Henrik Friis Molin.