Byrån grundades 2005, bland annat av Claes Lillecreutz, som tidigare varit chef på Quickwise och Yougov. Straylight är inriktat på kommunikation, varumärke och medarbetarundersökningar.
I det senaste bokslutet, brutet september, minskar omsättningen marginellt till 3,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet halverades till 95 000 kronor. Bolaget redovisade inga personalkostnader.