I den förra slutna omröstningen var en förkrossande majoritet för namnbytet från Sveriges Informationsförening blir Sveriges Kommunikatörer, förklarar Cecilia Schön Jansson, är ordförande i föreningen. Nu ska föreningen hamra in det nya namnet med minimal budget.
– Vi ska använda kanalerna vi har, vår egen sajt, sociala medier, våra utbildningar och nätverket ute i landet. Vi är en yrkesförening så pengarna vi har lägger vi hellre på aktiviteter som skapar värde för medlemmarna.
Dock har Sveriges Kommunikatörer investerat i en ny logga som de 5 500 medlemmarna kan samlas kring. Cecilia Schön Jansson förklarar tänket bakom loggans form.
– Vårt långsiktiga mål är att vara den främsta mötesplatsen för oss som jobbar med kommunikation. Det har byrån tagit fasta på. Figurmärket kan animeras så att det kan bli citattecken och utropstecken eller om man vänder på loggan kan man förnimma två människor som pratar. Det går också att se ett ”S” och ”K” om du fyller upp håligheterna. Ska man ha ett figurmärke ska det finnas en story runt.