68 procent av befolkningen anser att klimatförändringen är en akut fråga. Men 62 procent av svenskarna anser att politikerna inte agerar som att klimatförändringen är akut. Undantaget är SD-väljarna där en större andel inte ser klimatfrågan som akut. Det visar en undersökning från Novus.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel via 1 088 intervjuer bland personer i åldern 18 – 79 år den 7 – 13 november 2019.

Kvinnor är mer oroade över klimatförändringar än män.

* 57 procent av männen och 79 procent av kvinnorna ser klimatförändringarna som en akut fråga.

* 30 procent av männen och 15 procent av kvinnorna ser inte klimatförändringarna som en akut fråga.

* 8 procent av männen och 1 procent av kvinnorna tror inte att det sker några klimatförändringar.

LO-medlemmarna är anser i lägre grad än tjänstemännen att klimatförändringar är en akut fråga.

* 58 procent av LO-medlemmarna medan 72 procent av TCO- och Saco-medlemmarna, ser klimatförändringar som en akutfråga.

Vad gäller partitillhörighet anser 37 procent av SD-väljarna att klimatförändringarna är akuta. För M-väljarna är siffran 68 procent och för övriga partier över 85 procent.

12 procent av SD-väljarna tror inte att det sker någon klimatförändring. För övriga partier ligger siffran på 1-2 procent.

Det finns ett stort gap mellan hur väljarna ser på klimatförändringarna och hur de anser att politikerna agerar på frågan.

25 procent av befolkningen anser att politikerna agerar som om klimatförändringarna är akuta. 62 procent anser att politikerna inte agerar som om klimatförändringarna är akuta, det gäller framförallt ungdomarna, 74 procent.

40 procent av SD-väljarna väljarna anser dock att politikerna agerar som om klimatförändringarna är akuta, jämfört med Moderaterna (28 procent) och Socialdemokraterna (21), M+KD (31), L+C (17) och V+MP (4).