Staten ökade överskottet under 2018. Det visar preliminära siffror från Ekonomistyrningsverket. Bland annat minskade kostnaderna för migration.

Under 2018 ökade statens överskott med 29 procent till 80 miljarder kronor. Det är 18,3 miljarder kronor högre än för 2017 och 35,7 miljarder högre än beräknat i statens ursprungliga budget.

Inkomsterna ökade med 7,0 procent till 1 072 miljarder kronor under 2018. Enligt ESV beror ökningen på ökade inkomster från moms och skatt. Utdelningen från de statliga bolagen, främst Vattenfall och LKAB, blev 6,1 miljarder kronor högre.

Utgifterna ökade med 52,2 miljarder till till 991,8 miljarder kronor, främst gäller det hälsovård, sjukvård och social omsorg, som ökade med sammanlagt 11,0 miljarder kronor.

Avgiften till EU blev 10,7 miljarder kronor högre. Utgifterna för migration minskade med 21 miljarder kronor. Internationellt bistånd ökade med 6,1 miljarder kronor.