Svenska medier har för första gången på 20 år ökat andelen kvinnor i nyheterna. Men manliga politiker, experter och journalister dominerar fortfarande. Detta enligt en undersökning från Göteborgs universitet.

Undersökningen är en del av den internationella undersökningen GMMP, som har genomförts vart femte år sedan 1995. Där undersöks nyheter under en dag på samma sätt över hela världen.

Den svenska delen visar att andelen kvinnor som förekommer i nyheterna har ökat från ett ”stillastående läge” på 30 procent till 38 procent. Internationellt har utvecklingen ökat något till 25 procent. Till utvecklingen i Sverige bidrar främst dagspressen.

En förklaring till att Sverige har ökat andelen kvinnor i nyheterna, som Göteborgs universitet anger, är ”flera redaktioner återigen har systematiserat sitt genus och jämställdhetsarbete” och att ”många använder numera också digitala mätverktyg”.

Men det är en bit kvar till fullständig jämställdhet. Andelen kvinnliga experter i nyheterna ligger oförändrat på 21 procent. En större andel kvinnor än män är nyhetspresentatörer (77 procent) medan andelen män vad gäller nyhetsreportrar ligger på 54 procent.

När det gäller olika roller är 21 procent experterna och 37 procent av talespersonerna i nyheterna kvinnor.

Det vanligaste yrket eller rollen bland nyhetssubjekten är ”politiker i någon form”. 31 procent av politikerna som framträder i svenska nyheter är kvinnor, vilket kan det jämföras med 46 procent kvinnor i riksdagen och 43 procent kvinnliga förtroendevalda i svenska kommuner.

mer om undersökningen
I Sverige undersöktes 2020 elva dagstidningar, fem radiosändningar, sex tv-sändningar och sju nyhetssajter. Studien granskade 861 nyhetssubjekt, varav 627 förekom i press, radio och tv och 234 online.

följande medier ingick:

SR P1 Morgonekot 07.00

SR P1 Dagens Eko 16.45

SR P4 Göteborg 16.30

SR P4 Malmö 16.30

SR P4 Stockholm 16.30

Aftonbladet

Barometern

Dagens Industri

Dagens Nyheter

Expressen

Göteborgs-Posten

Nerikes Allehanda

Svenska Dagbladet

Sydsvenskan

Upsala Nya Tidning

Västerbottens-Kuriren

aftonbladet.se

dn.se

expressen.se

gp.se

svd.se

svt.se

sydsvenskan.se

SVT Rapport 19.30

SVT Aktuellt 21.00

TV4 Nyheterna 22.00

SVT Nyheter Skåne 19.15

SVT Nyheter Stockholm 19.15

SVT Nyheter Väst 19.15

SR P1 Morgonekot 07.00

SR P1 Dagens Eko 16.45

SR P4 Göteborg 16.30

SR P4 Malmö 16.30

SR P4 Stockholm 16.30