Det är stora skillnader mellan undersökningsföretagen Kantar Sifos och Inizios senaste prognoser för EU-valet. För V, M och KD ligger avvikelserna på över 20 procent.

Både Sifo och Inizio är överens om att Socialdemokraterna blir största parti i EU-valet 26 maj. Sifos senaste prognos ligger på 21,9 procent medan Inizios hamnar på 23,9 procent. Avvikelsen mellan de två undersökningsföretagen ligger på 9 procent för Socialdemokraterna. När det gäller Miljöpartiet ligger de lika och ger en prognos på 9,6 procent, vilket skulle räcka för att få in partiets två toppnamn Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, men inte mer.

Sifos undersökning bygger på 2 867 intervjuer medan Inizio har gjort en webbenkät via Schibsteds kanaler bland 1 434 individer.

Både Sifo och Inizio kommer fram till att SD blir det näst största partiet för Moderaterna. Hos Inizio skiljer det 1 procentenhet mellan M och SD. Hos Sifo ligger skillnaden på 6,4 procentenheter. Prognosen för Moderaterna skiljer sig med 20 procent.

Störst skillnad för partierna som kan komma in i EU-parlamentet är det för Vänsterpartiet där det skiljer 27 procent mellan de två undersökningsföretagen. Inizios prognos ligger 2,6 procentenheter under Sifos. Då gjordes Inizios undersökning innan diskussionen om toppkandidaten Malin Björks traktamenten.