Moderaterna i Stockholms stad och län har i en arbetsgrupp taigt fram ett förslag om att återinföra kommunal polis, något som avskaffades 1965. Stockholmsmoderaternas förslag kommer när polisens nya riksorganisation kritiseras för att inte fungera lokalt och nyheten om ökade kommunala kostnader för väktare sänds ut.
 
Moderaterna vill uppnå flera saker med en kommunal polis, jämte den statliga nationella polisen:
* ökad trygghet i närområdet.
* ökad prioritet på att lösa vardagsbrott.
* öppna för konkurrens som kan ge poliserna bättre villkor.