Stockholms Stadsmission har tagit fram kampanjen Prata med barnen i samarbete med reklambyrån Kärnhuset. 

– Vi vill underlätta för vuxna att börja prata med barn om tiggeri. Det är en svår fråga, för både barn och vuxna, säger Sandra Axell, Projektledare Stockholms Stadsmission.

Kampanjen utgörs till största del av sajten Pratamedbarnen.se där socionomen och psykoterapeuten Inger Ekbom på Stadsmissionen gjort en samtalsguide för hur vuxna kan lyfta tiggerifrågan bland barn. De har även producerat en film där man kan se tiggare läsa barnens frågor om deras situation. Filmen sprids via sociala medier och har även visats av TV4 Nyhetsmorgon.

Varför valde ni att lyfta just den här frågan?

– Bakgrunden till det är att vi får väldigt mycket frågor om just tiggeriet och de som tiggers situation. Barnen glöms ofta bort i den här frågan och de måste också få information om något som är ett av vårt samhälles mest aktuell problem.  

Hur mycket pengar har ni lagt på det här initiativet?
– Det är en del av vårt opinionsbildande arbete. Vi har gjort en digital och kostnadseffektiv lösning.

Vad är det största hindret för en fri dialog om tiggeri?
– Det saknas en hel del fakta och statistik gällande den här frågan. Eftersom det här är ett förhållandevis nytt problem finns det ingen som hunnit bilda sig en helhetsbild av det. Det går väldigt mycket rykten och myter om tiggeri.Vi vill förmedla vår bild av det vi vet och de vi möter. Trots att det inte finns så många svar hoppas vi på att sänka trösklarna till att prata med barnen. Man behöver inte kunna svara på allt.

 
Sajten kommer att ligga uppe under en längre period. Och lagom till skolstarten kommer Stockholms Stadsmission att skicka ut ett pressmeddelande till skolorna i Stockholms län om det här ämnet.