I slutet på augusti ifjol drog Stockholms stad igång ett försök med motorcykelburna parkeringsvakter med syftet att minska fel- och dubbelparkerade fordon på innerstadens gator.
 
På två månader fick 715 bilister tillsägelser från de två parkeringsvakterna, som kostar staden cirka 180 000 kronor. Där bilisterna antingen inte lyssnade eller inte satt i bilen utfärdades parkeringsanmärkningar, totalt 354 stycken, på drygt 1 000 kronor, enligt Trafikkontoret.
 
Under försökets gång har flera sträckor enligt Stockholms stad påverkats positivt, med stora restidsförbättringar, inte minst de värsta sträckorna som exempelvis Flemminggatan, Sankt Eriksgatan och Kungsgatan.
 
Med de goda resultaten i ryggen fortsätter nu staden med sina mc-lapplisor. Den här gången med fyra vakter.
 
– Vi jobbar ju mycket med att öka framkomligheten framförallt för kollektivtrafik och för cyklister. Då är ju naturligtvis parkeringsövervakningen en viktig del i detta. Vi har problem med många felparkeringar och framförallt dubbelparkeringar som påverkar framkomligheten på de storbusslinjegatorna som finns i staden, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m).
 
Vad tror ni er hårda linje mot felparkerare kan göra för opinionen?
– Det är ju ingen hårdare linje än tidigare, bara att motorcyklisterna gör att man lättare kan komma fram i trafiken än vad bilburna parkeringsövervakare gör. Det gör också att man snabbare kan komma tillrätta med framförallt dubbelparkeringar som hindrar. Men jag tror att Stockholmarna tycker det är bra att det ökar framkomligheten.
 
Ulla Hamilton fortsätter:
– Det är viktigt att man är tydlig med att man inte kan korka igen staden. Om det är något som Stockholmarna är irriterade på så är det ju att man fastnar i köer och i trafiken. Många känner igen sig i problemet och vill ha bort det helt enkelt.
 
Vad gör ni med intäkterna?
– Det kommer tillbaka till Stockholmarna och går till Trafikkontorets verksamheter. Det går till trafiksignaler, nymålning eller lagning av gator. Men syftet är inte att dra in massa pengar, utan att öka framkomligheten.
 
De fyra MC-lapplisorna kostar staden i år 313 250 kronor. Då ska dessutom projektet, som startade idag, pågå så länge som väglaget tillåter.