Det är David Stenergard, stabschef för Region Skåne, som börjar som näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare med ansvar för infrastrukturfrågorna. Rekryteringen visar att infrastrukturfrågorna blir allt viktigare för handelskammaren.

”David Stenergard kommer till oss för att stärka upp vårt arbete med infrastruktur och elektrifiering. Frågorna står av förklarliga anledningar högt upp på näringslivets agenda, infrastrukturen på marken och i luften utgör hela grundfundamentet för en välfungerande stadsregion. David Stenergard kommer med sin kunskap och erfarenhet att vara en mycket viktig kraft i att fortsätta sätta strålkastarljuset på Arlandas utveckling samt på nödvändiga satsningar på spår, vägar och cykelinfrastruktur”, kommenterar Daniella Waldfogel, vice vd för Stockholms Handelskammare.