Thomas Andersson, vd Visit Stockholm berättar:
 
”Vi har arbetat med Visit Sweden en bra period för att hitta varandra. Det är viktigt att Sverige och Stockholm drar nytta av varandra. Men Stockholm är i en speciell sits. Vi håller på att bli en miljonstad och det behöver vi relatera till. Det har sina utmaningar. Stockholm lockar en annan typ av resenärer.
 
Visit Sweden och Visit Stockholm tar fram en gemensam kommunikationsplattform och process hur de två företagen ska jobba tillsammans. Ännu är ingen av de två bolagens upphandlade byråer inkopplade. Planen sträcker sig över fem år och under det första året har en gemensam budget på 5 miljoner kronor upprättats.
 
– Ambitionen är att det ska bli mer. Vi räknar med pengar även från besöksnäringen.
 
Under det borgerliga styret trummades ”The Capital of Scandinavia” in hårt som marknadsposition, något som tycks ha tonats mer under det rödgrönrosa-styret i Stockholms stadshus. Så är inte fallet, enligt Thomas Andersson.
–Vi kör på. Möjligen var våra grannländer inte jättepositiva, men jag tror man successivt har kommit att acceptera att vi var först med att ta det. De argumenten vi hade för tio år sedan har snarare stärkts, att Stockholm är Skandinaviens medelpunkt. Utvecklingen har understrukit det.

Har det inte funnits olika politiska uppfattningar om ”Capital of Scandinavia”?
– Inte i stadshuset.

Hur ska ni kommunicera tillsammans med Visit Sweden?
– Vi utgår från de styrkor Sverige har. Då handlar det mycket om värden som öppenhet och tolerans.