Enligt kommunstyrelsens ordförande Kent Sylvan (m) blev situationen till slut ohållbar.
– Alla, från höger till vänster, var överens om att han inte kunde fortsätta, säger han.

Parterna har nått en uppgörelse med Lars Göran Berg som innebär att man inte får uttala sig om detaljer om skälet till brytningen. Då riskerar kommunen att bli stämd.

 
Att han skrivit  kontroversiella kommentarer om Muhammed på en blogg kan dock vara en bidragande orsak till uppsägningen.
Uppgifterna om vilket avgångsvederlag  man har betalat ut varierar, men ”dyrt blev det”, som Kent Sylvan uttrycker saken.
– Vi fick betala ut 22 månadslöner och han tjänade runt 67 000 kronor.

Det betyder att Lars Göran Berg fick mer än vad som är brukligt. I regel brukar man betala ut ett avgångsvederlag på mellan 12 och 18 månader. Totalt landade kommunens nota på minst 1,9 miljoner kronor.

Vem vill du ha som ny chef?
– Någon med stora öron och liten mun. En person som kan fungera som kittet mellan politiken och förvaltningen och vara en bra strateg, säger Kent Sylvan.

Den 9 oktober sammanträder kommunstyrelsen för att gå igenom ansökningarna.
 
Oscar Örum