Han får en roll som senior rådgivare på Investor "med särskilt fokus på det långsiktiga ägarengagemanget inom hälso- och sjukvårdssektorn, omsorg samt utbildning" och ska arbeta nära Investors ledning och affärsteamen runt Aleris och Kunskapsskolan" samt med kommunikation och CSR.
 
‑ Vi har lärt känna honom och nu har vi anställt honom för att bidra till  våra engagemang i vård, skola och omsorg, säger Oscar Stege Unger, informationschef på Investor.
 
Den 1 maj byter Stefan Stern tjänst. Den 1 februari 2012 knöts den förra s-strategen till Magnora som är entreprenören Peje Emilssons ägarbolag, där bland annat innehaven i Kreab Gavin Anderson, Kunskapskolan och Silver Life ligger.
 
‑ Det rör sig inte om någon konflikt. Stefan fick ett erbjudande. Han kommer att sitta kvar i Demoskops styrelse, säger Peje Emilsson.
 
Stefan Stern kommer inte att ersättas.
 
‑ Vi går in i en ny, operativ, fas med Silver Life.