Det är stiftelsen Harald Edelstam som utser Stefan Löfven till styrelseledamot.

Stiftelsen Harald Edelstam är en politiskt och religiöst obunden organisation, som ”arbetar med internationellt påverkansarbete för att försvara mänskliga rättigheter”. Stiftelsen delar vartannat år ut Edelstampriset för ”exceptionella insatser och stort civilkurage inom försvaret av mänskliga rättigheter i Harald Edelstams namn och anda”.

”Jag ser fram emot att få bidra till att öka uppmärksamheten för det stora civilkurage och mod som så många människor runt om världen visar. De kämpar med stor risk för sitt eget liv och säkerhet för att försvara andras rättigheter och det känns viktigt att stötta dem genom stiftelsens arbete i Harald Edelstams anda”, kommenterar Stefan Löfven.

Stefan Löfven är idag ordförande för FNs hög-nivåkommission ”Vår gemensamma agenda”. Han tillträder som ordförande för tankesmedjan Sipri i juni 2023.  Stefan Löfven var tidigare ledamot i stiftelsen tills han blev statsminister 2014.