Som väntat släpptes Stefan Löfven fram som statsminister. Alla röstade som de skulle utom en centerpartist.

På förhand hade Helena Lindahl meddelat partiledningen att hon tänkte rösta rött för Stefan Löfven.

På Facebook förklarar hon:

”I grunden är det enkelt: Socialdemokraterna är ett landsbygdsfientligt parti med starka inslag av centralstyrning. I deras ideologi är staten överordnad människorna.”

Och vidare:

”Mitt politiska engagemang grundar sig i en marknadsliberal decentralism med en stark önskan om en levande landsbygd, större valfrihet och bättre möjligheter för människor att påverka sin egen vardag. För mig är det helt oförenligt med socialism.”

Partiföreträdarna som var uppe i talarstolen innan omröstningen höll rätt långa anföranden och det blev en del snackisar från dessa.

Jimmie Åkesson påpekade i sitt anförande att han noterat att Annie Lööf brukar vara klädd i grönt, och att hon idag, dagen till ära, är klädd i rött.

Annie Lööfs svar:

”Jimmie Åkesson valde denna ansvarstyngda dag att kommentera kvinnors klädsel. Låt mig notera att den bär samma färg som Jimmie Åkessons slips.”

Jimmie Åkesson bar en lila slips vid omröstningen – och visst var Annie Lööfs kavaj i en mörklila ton – något som han i efterhand ändrade till ”oxblodsröd”.

Diskussionen var igång direkt på Twitter om vilken färg kavajen egentligen är samt huruvida Jimmie Åkesson är färgblind eller inte.

Jonas Sjöstedts upprepade sitt löfte om att avsätta Stefan Löfven ut i fall att det blir verkstad av förslagen om marknadshyror och arbetsrätt som står i Januariavtalet signerat S+MP+C+L. Intresset för honom från mediernas håll var dock inte lika stort som tidigare i veckan – det var fler som slogs om uppmärksamheten helt enkelt.

På Twitter höjdes röster om att det är en skam ingen från Liberalerna hade modet att göra detsamma som Helena Lindahl.