Undersökningen visar att 91 procent, av S-väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för statsminister Stefan Löfven. Hemmastödet är därmed tillsammans med Jonas Sjöstedt störst bland riksdagspartiernas partiledare. Av 10 procent potentiella S-väljarna ligger förtroendet på 73 procent, vilket är lägre än för exempelvis Gustav Fridolin (mp) men högre än för Anna Kinberg Batra (m).
 
Stefan Löfven får följande råd från sina väljare.
 
* för klassisk socialdemokratisk politik.
* investera mer i välfärden och på jobbskapande åtgärder.
* bryt med Miljöpartiet.
* lyssna mer på LO.
* närma dig Vänsterpartiet.