– Inom 90 dagar ska man ha stöd och hjälp, säger Gabriel Wikström, ordförande SSU och påminner om att ungdomsgarantin har varit en kampanjfråga för ungdomsförbundet länge.

 
Ungdomsgarantin innebär i korthet att arbetslösa unga ska erbjudas jobb med avtalsenlig lön eller utbildning inom 90 dagar. 

 
Enligt Stefan Löfven är det först "nu på slutet" som överenskommelsen med SSU slutits. Tidigare har moderpartiet ställt sig tveksamt till förslaget och det har i stället talats om en eventuell 180-dagarsgaranti.
 
Så sent som klockan 12.30 i dag fick Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson frågan utan att ge några besked.
 
Enligt Stefan Löfven kommer ungdomsgarantin kosta mellan 7 och 8 miljarder kronor och genomföras under nästa mandatperiod, om det blir ett maktskifte.
 
Oscar Örum