Under kongressen kommer frågor om till exempel förbundsstyrelse, budget och verksamhetsinriktning att tas upp.
– Vi har också ett bostadspolitiskt program som är på agendan, där vi ska bestämma vad vi som organisation ska tycka och prioritera de kommande åren i vår opinionsbildande organisation, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör för Villaägarnas riksförbund.
 
Förbundet har bjudit in bostadsminister Stefan Attefall (kd) för att hålla tal imorgon, lördag.
– Han ska prata om bostadspolitik, och jag antar att han även kommer beröra fastighetsskattefrågan, eftersom den varit viktig för hans parti tidigare och dessutom varit en av våra främsta profilfrågor under många år. Det blir nog svårt för honom att undvika det, säger Joacim Olsson.
 
Under kongressen ska medlemmarna också ta ställning till Villaägarnas vision om att öka medlemsantalet till 500 000, från dagens cirka 300 000 medlemshushåll.
 
Hur ska ni nå det målet?
– Genom att utveckla vår verksamhet. Det handlar om de verksamhetsben som finns, det vill säga medlemsförmåner, rådgivning samt opinionsbildning.
 
Joacim Olsson fortsätter:
– Men sedan handlar det också om att synliggöra vårt arbete och den nytta som finns för medlemmarna i vår organisation.
 
Vilka är de viktigaste politiska frågorna för er?
– Överst på listan står energikostnaderna. De senaste vintrarna har vi haft enormt höga elpriser, där problemet inte bara varit marknadens brist på utbud i form av stillastående kärnkraftsreaktorer eller för lite vatten i vattenkraften.
 
Elkostnaderna påverkas dessutom av politiska beslut, säger han. Joacim Olsson hävdar att ungefär hälften av en elräkning består av kostnader som på ett eller annat sätt är politiskt relaterade.
–  Det kan handla om utsläppsrätter, elcertifikat, moms eller elskatt. Även elnätskostnader är politiskt styrda. Så det finns i allra högsta grad saker för politikerna att göra för att sänka energikostnaderna i ett kortsiktigt perspektiv.
 
En annan viktig fråga, säger Joacim Olsson, är att genomföra fastighetsskattereformen och därmed få bort de sista resterna av det gamla systemet.
– Men lika mycket som det handlar om att påverka nuvarander regler handlar det också om att hindra en utveckling som medför nya skatter och avgifter som gör det dyrare för människor att ha hus.
 
Villaägarnas riksförbund omsätter cirka 120 miljoner kronor i år. Men förbundet siktar på att öka omsättningen till 150 miljoner kronor år 2015, genom bland annat ökade medlemsantal.
– Sedan är det naturligtvis också en fråga om medlemsavgiften, som justeras med jämna mellanrum. Till den här kongressen finns ett förslag om att höja avgiften med 25 kronor till 2013, säger Joacim Olsson.
 
Ardalan Samimi