I en debattartikel i Dagens Nyheter uppmanar statsvetenskapsprofessorn Sten Widmalm och docenten Shirin Ahlbäck Öberg, båda från Uppsala universitet, Socialdemokraterna att ta strid om en slösaktig och detaljstyrd statlig förvaltning inför valet 2014. 
 
Forskarna anser att professionalismen nedvärderas av regeringen och att Socialdemokraterna , om de väljer att lyfta frågan, har ”öppet mål” i valrörelsen. 
 
På vilket sätt nedvärderas professionalism av regeringen?
– Vi har fått ett mer linjeorganiserat system som bygger på nästan militära teorier med raka led. I dag är det marknadsorienterade signaler som styr kvalitet och det finns långa checklistor för vad som kan utgöra kvalitet, exempelvis i omsorgen. Om alla tänker som ekonomer måste det hela tiden finnas kvantifierbara mål och det innebär en detaljstyrning som inte längre litar till omdömet hos personalen, säger Sten Widmalm. 
 
Vad är de största problemet med ”utvärderingssamhället”?
– Det fångar inte upp vad kvalitet i vården är för något samtidigt som utredningar ger mycket politiskt utrymme och är självförstärkande i sin natur. De kvalitativa målen missas om vi tror att staten bara ska vara en marknad. Staten kan och ska bedriva verksamheter som inte är lönsamma och vi måste ha en stat som inte alltid måste klämma in en vinst. 
 
På vilket sätt skulle den svenska förvaltningen kunna ändras? Vad föreslår du?
– Den förvaltningen vi hade på 1970-talet var inte heller bra, men new public managementstyret måste backa för att ge plats till översikter och omdömesgilla bedömningar. Vi måste lyssna på de som arbetar inom organisationer och höra vad de säger är kvalitet. Det är sådant som missas med utvärderingssystemet i dag. 
 
Ni beskriver ett kostsamt system. Vilka siffror har ni tittat på?
– Du ka aldrig få exakta siffor, ingen totalsumma. Men tittar du på hur många patienter en svensk läkare behandlar jämfört med Danmark eller Japan blir det barockt. Där är vi i botten bland OECD-länderna. En läkare som tjänar 60 000 kronor i månaden ägnar halva tiden åt administration och annat som inte hör till läkaryrket.
 
Varför tipsar ni Socialdemokraterna om valfrågor?
– Marknadsprinciper är ju en hjärtefråga för högern. Vi har ett politiskt tillstånd i Sverige där det är svårt att skilja de stora partierna åt. Vi vill provocera fram en intern debatt inom Socialdemokraterna eftersom de skulle vinna på att lyfta frågorna och därmed gynna Sverige. 
 
Hur ser du på Stefan Löfvens (s) ”affärsplan för Sverige”?
– Jag tycker att han har fel och ställer sig för nära högern. Han hamnar i Fredrik Reinfeldts (m) skugga.
 
Är det realistiskt att tro att Socialdemokraterna kommer att förändra systemet om de vinner valet?
– Jag hoppas det. Vi måste hitta ett stopp på tillståndet i dag där vi slösar bort så mycket pengar. Det är skandalöst och helt oförsvarligt. Alla resurser som slösas på utvärderingssamhället för mig skitförbannad. 
 
Är du socialdemokrat själv?
– Jag har aldrig varit med i partiet och röstade inte på dem i det senaste valet. 
 
Men är det seriöst av en professor i statsvetenskap att bedriva partipolitik?
– Jag förstår att det kan vara upprörande, men det är en smäll man får ta. Det är vår yrkesmässiga plikt att peka på sådana problem och Sverige blir lidande om ingen lyfter frågorna. 
 
Oscar Örum