Det är Max pr-chef Fredrika Fredmark som får jobbet. Hon får titeln biträdande planeringschef med MP-stämpel och ska jobba vid sidan av statsrådsberednngens planeringschef Anneli Toresson (s) och svara för kommunikation i frågor om klimat och hållbarhet.
Vem rapporterar du till?
– Jag kommer rapportera till Gunvor G Ericson, Statssekreterare på Statsrådsberedningen.
 
Vad ska du åstadkomma?
–Detta är en för Miljöpartiet ny tjänst på Statsrådsberedningen som handlar om att samordna och planera för mer långsiktig kommunikation. Motsvarigheten finns idag hos (S) i regeringen.
 
 
Vad får du för lön?
–Så att jag är nöjd.
 
Fredrika Fredmark började på Max hösten 2015.