Granskningen ska vara klar 26 maj 2017 och ska ge svar på hur:
 
* sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall har ändrats över tid i relation till bolagets uppdrag.
 
* Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete.

* Den pågående satsningen på utvecklingsanställningar vid Samhall i förhållande till syftet att skapa goda förutsättningar för att personer ska kunna utveckla sin arbetsförmåga.