Det var i mars som Statoil vann lobbyingstriden mot Preem i kampen om skatteskillnader mellan diesel i miljöskatt 1 och 3. Statoil hävdade att Europadiesel i miljöklass 3 är orättvist beskattad jämfört med Preems diesel tillverkad i Sverige med miljöklass 1. Riksdagen gick på Statoils linje och röstade för att regeringen ska se över om skatteskillnaderna kan minska.
Trots att Statoil vann den kampen, har drivmedelsbolaget inte tagit ned garden. Under Preems seminarium satt fler representanter för Statoil, däribland informationsdirektör Helena Fornstedt, i juryn. När publiken bjöds in protesterade både hon och en kollega mot den rapport som Preem lutade sig på i seminariet.
– Den där rapporten är en litteraturstudie av samlade redan befintliga rapporter. Dessutom är siffrorna helt felaktiga, utbrast Helena Fornstedt.
Hennes kollega instämde.
– Ni pratar om vilka beslut som ska tas om forntiden, inte i framtiden.
 
Tiden för seminariet rann kort därefter ut, varför ingen vidare debatt sedan uppstod.