Regeringsskiftet innebär att Socialdemokraternas tjänstemän i Regeringskansliet får se sig om efter nya jobb. Nu har en av den avgående statsministern Magdalena Anderssons politiska sakkunniga landat ett jobb som kommunikationschef.

Det är Linda Romanus som går till ett jobb som kommunikationschef på myndigheten Diskrimineringsombudsmannen. Hon jobbade tidigare som pressekreterare hos Magdalena Andersson när hon var finansminister i september förra året. Sedermera jobbade hon med planering och samordning av statsministerns aktiviteter.

Hur gick det till när du fick nya jobbet?
”Jag blev kontaktad av ett rekryteringsföretag tidigt i våras då tjänsten som kommunikationschef hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) låg ute. Eftersom jag arbetat med angränsande frågor inom bland annat myndighet och civilsamhälle, blev jag intresserad och sökte. Rekryteringsprocessen har pågått under hela våren och i juni fick jag beskedet om att jag fått tjänsten och tillträdde nu den 26 september”, berättar Linda Romanus, via mejl.

Vad ska du uträtta på Diskrimineringsombudsmannen?
”Rollen innebär att leda kommunikationsenheten och ingå i myndighetens ledning. Det känns särskilt roligt då DO är inne i en förändringsprocess och kommer att arbeta mer utåtriktat, öka antalet anmälningar väsentligt och samverka mer med civilsamhället.