Ett statligt bolag får den föga åtråvärda utmärkelsen Svenska Greenwashpriset 2020.

Priset delas ut av organisationen Jordens Vänner. Bland de nominerade fanns även gruvindustrins branschorganisation, Svemin och klimatkompensationsbranschen.

Men det var det statliga skogsbolaget Sveaskog som fick flest röster, 2 000.

”Sveaskog anstränger sig för att framstå sig som skogsvårdare istället för skogsskövlare. Men att så många röstade på bolaget visar att de inte kan gömma sig bakom gröna hemsidor och ord. Allt för många har sett Sveaskogs skogsbruk i praktiken, där vinstintressen gång på gång går före naturvård, omsorg om biologisk mångfald och klimathänsyn”, kommenterar Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.

”Det är bra att greenwashing uppmärksammas och att Sveaskog, som Sveriges största skogsägare, granskas. Däremot håller vi inte med om att Sveaskog, som avsatt drygt 460 000 hektar (motsvarande 670 000 fotbollsplaner) av företagets brukade skogsmark för naturvård, sysslar med greenwashing”, kommenterar Olof Johansson, biolog och skogspolitisk chef på Sveaskog.