Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har kommit fram till att det betalas ut 8,7 miljarder kronor för mycket från 13 undersökta välfärdssystem. Fusk ska vara huvudorsaken. Delegationen presenterar sin slutsats på DN Debatt.

Av de 185 miljarder kronor som betalas ut via de 13 ersättningssystem, borde 4,7 procent inte ha betalats ut. Delegationen uppskattar att 75 procent av felen ligger hos bidragssökarna och 75 är ”avsiktliga fel eller fusk”.

Delegationen bedömer att ”en stor del av felen går att komma till rätta med inom ramen för befintliga system och strukturer”.