Den nyligen bortgångna filosofie doktorn i statistik, Lars Lyberg får den internationella organisationen för undersökare, AAPORs innovationspris.

Lars Lyberg, som var verksam vid undersökningsföretaget Demoskop, får Warren J Mitofsky Innovators Award för initiativet och etableringen av konferensen Big Data Meets Survey Science. Priset delas med Lilli Japec, SCB och representanter för det internationella undersökningsföretaget RTI.

I motiveringen står bland annat: ”För sin roll att foga samman nya och viktiga vägar för att upptäcka och utveckla undersökningsvetenskapen”.

”Vi är mycket glada och väldigt stolta över att Lasse får ta emot priset. I en tid med så mycket data som skapar nya möjligheter till bättre undersökningar var det Lasses fasta övertygelse att ny kunskap uppstår när man samverkar. Den kulturen sitter också i väggarna hos oss på Demoskop”, kommenterar Karin Nelsson, vd Demoskop.

Lars Lyberg arbetade under större delen av sin karriär på SCB (Statistiska Centralbyrån) i olika roller, bland annat som forskningschef. Han arbetade vid Stockholms universitet och sedermera på Demoskop där han jobbade med metodutveckling och kvalitetssäkring. Under 25 år var han även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Journal of Official Statistics, som han också grundade. Han skrev och var redaktör för flera prisbelönta böcker och var medlem i flera internationella forskningsråd.

Lars Lyberg blev 76 år.