Det visar årsredovisningen för 2014.
 
Myndigheten, som bildades 1 juni 2012, förbättrade under 2014 sitt resultat med 32 miljoner kronor men uppvisade ändå en förlust på -26,4 miljoner kronor. Intäkterna ökade med 22 procent till 235 miljoner kronor, samtidigt som kostnaderna ökade med fyra procent till 261,6 miljoner kronor.
 
Resultatförbättringen beror bland annat på att fler myndigheter anslutit sig till Statens servicecenter. Under 2014 ökade antalet kundmyndigheter 20 procent. Totalt var 143 anslutna, som Pensionsmyndigheten, Arbetsgivarverket och Finanspolitiska rådet. Från och med 2015 kommer även Arbetsförmedlingen och Tullverket att börja använda myndighetens lönerelaterade tjänster.
 
Under 2014 färdigställde Statens servicecenter 62 bokslut (52 för 2013) samtidigt som myndigheten hanterade cirka 520 000 (451 000) löneutbetalningar och cirka 222 000 (172 000) reseräkningar och utlägg.